Historie domu

HISTORIE DOMU

Dům Staré školy vznikl kolem poloviny 14. století a je nejstarším objektem na Mělníku. Jeho základní hmota byla přistavěna k hradební zdi, která je obrácena směrem k jihu, k řece. Pravá část objektu (západní) je starší, než část levá východní. Levá část vznikla pravděpodobně až kolem 16. - 17. století, kdy na kamenné zdi v přízemí objektu byla postavena srubová konstrukce, která je dnes obestavěna další opukovou zdí až do plné výše domu.

Objekt sloužil v samém počátku jako dílna na opisování knih a od 15. století až do tereziánských reforem v 18. století jako partikulární škola, tedy škola, která byla přímo napojena na pražskou Karlovu Univerzitu. V dalších stoletích sloužil jako obytný dům. V posledních 20 ti letech objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Dům je veden ve státním seznamu jako nemovitá kulturní památka.